Hopp til hovedinnhold

Call for Proposals – Electrificationtion (in Romanian)

Apelurile pentru Propuneri de Proiecte - Electrificarea gospodăriilor, din cadrul Programului pentru Energie în România, s-au închis. Au fost disponibile două Apeluri pentru Propuneri de Proiecte: Schemă Granturi Mici – SGS-6.1(a): Electrificare gospodării (Granturi SEE) Apel pentru Propuneri – Apel 6.1(b): Electrificare gospodării (Granturi Norvegiene)   (ACTUALIZARE: În urma publicării Ordinului ANRE nr. 17/2021 au fost operate modificări referitoare la eligibilitatea unor costuri privind extinderea rețelelor de distribuție de energie electrică și racordarea utilizatorilor casnici (gospodării) – pentru detalii vă rugăm să verificați secțiunea de actualizată de Întrebări frecvente) Întrebări frecvente (RO/EN) (updated 28.06.2021)

Termenul limită extins pentru depunerea proiectelor: miercuri, 30 iunie 2021, ora 14:00, ora României.

Apeluri pentru Propuneri de Proiecte – Electrificarea gospodăriilor (Română)

Lista atașamentelor obligatorii la cererea de proiect:

 1. Rezultate preconizate ale implementării proiectului (model)
 2. Buget detaliat bazat pe activități (DABB) și proiecții financiare pentru proiect, în format PDF semnat și fișier Excel (model)
 3. Plan de Rambursare (model)
 4. Plan de Implementare a Proiectului (model)
 5. Plan de Achiziții (model)
 6. Scrisoare de Angajament (model)
 7. Document Proiect (trebuie depus doar de operatorii non-economici, ex. autorități publice și ONG-uri fără activități economice) - (model)

sau

Plan de afaceri (trebuie depus doar de entitățile implicate în activități economice) - (model)

 1. Schiță Acord de Parteneriat (dacă este cazul) (model)
 2. CV-urile echipei de management a proiectului (model)
 3. Plan de Comunicare (model)
 4. Declarație pe proprie răspundere privitoare la întreprinderile în dificultate (model)
 5. Declarație pe proprie răspundere privind cazierul juridic și fiscal fără înscrisuri al Solicitantului și a reprezentantului(lor) săi legali (model)

Dacă este cazul (pentru proiecte implementate în parteneriat): Declarație pe proprie răspundere privitoare la lipsa de înscrisuri în cazierul juridic și fiscal al Partenerului(lor) și a reprezentantului(lor) săi legali(model)

 1. Dacă Solicitantul este o întreprindere mică sau mijlocie (IMM): Declarație pe proprie răspundere privitoare la IMM (model).
 2. Certificate de înregistrare și documente statutare relevante
 3. Situațiile financiar-contabile anuale aprobate ale Solicitantului pentru 2018 și 2019 (în română) – care sunt semnate de Solicitant (electronic ori de mână) și au număr de înregistrare al autorității fiscale (index).
 4. Bilanțul la 31 decembrie 2020, certificat de reprezentantul legal și de Directorul Financiar.
 5. Raportul anual ar trebui să includă (după caz): descrierea afacerii / activitățile organizației / activitățile instituției publice, analiza de management, raportarea privind controalele interne, raportul de audit (dacă este cazul), notele situațiilor financiare, analiza riscului proceselor și a controlului, direcția strategică, performanța operațională și financiară, listarea consiliului și a directorilor companiei / organizației / instituției publice.
 6. (dacă se aplică: de exemplu Solicitantul nu recuperează TVA) Declarație pe proprie răspundere cu privire la eligibilitatea TVA (model).
 7. Aprobarea proprietarului gospodăriei/rezidentului permanent de a instala pe proprietate echipamentul necesar folosit pentru furnizarea energiei electrice gospodăriei (model).
 8. Lista gospodăriilor neelectrificate propuse a fi electrificate (model).
 9. (doar pentru Propunerile de Proiect depuse în limba română) Formular Propunere de Proiect (model).

Bibliografie obligatorie

 1. Termeni și Condiții Standard pentru programele de granturi SEE/Norvegiene administrate de Innovation Norway
 2. Criterii și metodologie de evaluare a Proiectului – Domeniu de interes- Electrificarea gospodăriilor
 3. Ghid privind aspectele transversale și buna practică în afaceri
 4. Ghid privind comunicarea
 5. Îndrumări conversie pentru emisii
 6. Glosar de termeni
 7. Ghid pentru realizarea Bugetul Detaliat Bazat pe Activități (DABB) și Prognoza Financiară

Propunerile de Proiect se transmit către Innovation Norway:

 • Prin Portalul Electronic pentru Propuneri, pentru proiectele de propuneri depuse în limba engleză,
 • Sau la adresa de email a Programului [email protected] pentru propunerile de proiecte depuse în limba română, utilizând modelul Formular Propunere de Proiect.

Mesaj important pentru propunerile de proiect transmise în limba română la adresa de email oficială a Programului pentru Energie în România

A fost stabilită o limită de maxim 10 MB per atașament. În cazul în care mărimea totală a atașamentelor este mai mare de 10 MB, vă rugăm trimiteți propunerea de proiect prin intermediul câtorva email-uri, sau utilizați un serviciu de transfer al fișierelor.

Publisert :
Sist oppdatert :